Legatet

Johannes Birch,Nexø, testamenterede i 1926 et større beløb til oprettelse af legatet.

Unge bornholmere under uddannelse udenfor Bornholm har siden 1927 haft stor glæde af legatet, der uddeles årligt ca.45 legatportioner.

Sparekassen Bornholms Fond har gennem årene støttet med betydelige beløb, fra adskillige fonde er der modtaget pengegaver og gennem årene har legatet modtaget testamentariske gaver. Legatkapitalen er i dag kr. 3.500.000.

Særligt for civil- og diplomingeniørstuderende. En stor donation i 2010 på kr. 1.000.000,00  gør det muligt for ovennævnte studerende at få et særligt legat. Beløbet ønskes uddelt over 10 år, og studerende, der opnår resultater over gennemsnittet og som udviser særlig interesse og flid, vil blive foretrukket. Det anbefales at definere sine mål med uddannelsen.