Legatets stifter

Legatets stifter, Johannes Birch

Johannes Birch

Legatets stifter, Johannes Birch, blev født i Nexø i 1847 som søn af konsul Andreas Birch og hustru Karen Marie, f. Sonne. Barndomshjemmet lå på byens fine strøg i Købmagergade. Huset er nu nedrevet for at give plads til mere moderne erhvervsbebyggelser. Johannes voksede op sammen med to brødre, og som 15-årig blev han sendt ud i verden for at lære handel.

Birchs karriere indenfor forretningslivet går den lige vej fra lærling til direktør. Han stod i lære i manufakturfirmaet Wilh. og Th. Lauritsen i Slagelse, og som udlært fortsatte han i forretningen i ti år for derefter at blive ansat i det gamle, ansete manufakturfirma I. Moresco, som ejedes af etatsråd Carl Moresco. Han startede som kasserer og rejste senere som repræsentant i Jylland. Han var dygtig til til sit arbejde, og både han og firmaet havde gode fortjenester.

Han vendte tilbage til København, og da firmaet i 1900 blev omdannet til aktieselskab, udnævntes han til disponent. Syv år senere overtog han ledelsen af firmaet som direktør, og han blev i alle kredse anset som en dygtig og reel forretningsmand. Som 70-årig trak han sig tilbage i 1917, men fortsatte i bestyrelsen.

Trods sin succes som forretningsmand med store indtægter levede Birch beskedent. Han giftede sig aldrig, boede på lejet værelse og fik sin mad i en jævn kælderrestaurant. I sine senere år flottede han sig og flyttede ind på Centralhotellet ved Rådhuspladsen, hvor han kunne råde over to værelser. Birch beskrives som en lille, venlig mand – med årene noget korpulent. Han havde let ved at omgås forretningsforbindelser og bekendte, og han fik efterhånden en fast omgangskreds, som han gerne holdt åbent hus for lørdag aften, hvor der blev spillet kort og snakket, og hvor Birch trakterede på et beskedent stykke smørrebrød i hotellets restaurant.

Da forældrene døde, forærede sønnerne barndomshjemmet til Nexø Kirke, for at det kunne blive brugt som præstebolig. Nexø og Bodilsker havde fælles præst, som boede i præstegården i Bodilsker. Kirkeministeriet ville imidlertid ikke lade Nexø få egen præst, så boligen blev solgt, og pengene blev bl.a. brugt til at sætte et nyt kobberspir på kirken.

En forårsdag i 1926 døde Johannes Birch i sit værelse på Centralhotellet. Foruden sit testamente efterlod han en skrivelse, hvori han udtrykte ønske om at måtte blive begravet i familiegravstedet i Nexø. Det var mange år siden, der var foregået begravelser på den gamle kirkegård, men som en æresbevisning for det kendte bysbarn, der jo også havde vist sin velvilje over for kirken, blev tilladelsen givet.

I sit testamente havde Birch bestemt, at der blandt andet skulle oprettes et legat, hvis afkast skulle hjælpe unge bornholmere til videreuddannelse. Legatkapitalen var på 500.000,- kr. De første legatportioner blev uddelt i 1927, og siden har hundredevis af unge bornholmere nydt godt af et tilskud fra Johannes Birchs Legat for Bornholm. Ved hensættelser, gaver og arv, og ikke mindst støtte fra Støtteforeningen for Johannes Birchs Legat, er legatkapitalen nu på 3.500.000,- kr.