Betingelser for legat

Ansøgning om støtte fra Birchs Legat skal ske vha ansøgningsskema.
Skema og den nødvendige dokumentation skal være legatbestyreren i hænde senest 1. april.
Adresse står på Ansøgningsskema.

Følgende skal være opfyldt før ansøgning kan behandles:

  • Ansøgeren skal være opvokset og have haft sin grundlæggende skoleuddannelse på Bornholm. Kopi af eksamensbevis vedlægges.
  •  Der ydes ikke støtte til 1. års studier.
  • Den samlede studietid skal være min. 3 år, og der skal mindst være 10 mdr. tilbage af studietiden fra 1. aug. i udbetalingsåret.
  • Bevidnet dokumentation for studieaktivitet i form af seneste eksamensudskrift vedlægges.
  • Ansøgere må ikke være fyldt 26 år pr. 1. aug. i udbetalingsåret, når der søges første gang.
  • Der kan maksimalt udbetales legat 3 gange til samme person
  • Optagelse samt varighed af studieophold (min. 4 mdr.) på udenlandsk universitet skal dokumenteres.
  • Såfremt studiet i udlandet er meritgivende, skal dette dokumenters. Ansøgninger til udlandsophold vil blive prioriteret.

Ansøgeren skal være opvokset og have haft sin grundlæggende skoleuddannelse på Bornholm.
Kopi af eksamensbevis vedlægges.